TAKSERVICE FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN

Gottskärs erbjuder årlig service och tillsyn som förlänger takets livslängd. Vi inspekterar taket, byter ut detaljer, renoverar skorstenar och hängrännor samt ser över taksäkerheten. Du får en trygg besiktning av taket och en åtgärdsplan för behov av åtgärder och eventuella renoveringar på kort och lång sikt.

TAKSERVICE OCH UNDERHÅLL AV TAK

Genom årlig service och tillsyn undviker du oväntade utgifter och överraskningar. Gottskärs utför kontinuerligt takunderhåll som upptäcker fel och brister i tid. Vi besöker er en gång per år, inspekterar, besiktigar och utför underhåll på taket. Vi tecknar skräddarsydda serviceavtal där vi bland annat snöröjer, rensar löv, byter ut detaljer, renoverar skorstenar, hängrännor, takfönster och ser över taksäkerheten på exempelvis flerbostadshus, kontors- och industrifastigheter.

• Service och underhåll
• Besiktning med åtgärdsplan
• Längre livslängd på taket

KOSTNADSFRITT ANBUD!

ALLT FÖR TAKSÄKERHETEN

Taksäkerhet rymmer ett stort antal lagar, regler och rekommendationer som ger säkra tillträdesvägar till taket och säker förflyttning på taket. Gottskärs har koll på branschstandard med taksäkerhetsanordningar, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, räcken och gångbryggor, fallskydd och skydd mot snöras. Med mera.

Som kund hos oss får du kompetent rådgivning inom taksäkerhet utifrån svensk lagstiftning.

TECKNA SERVICEAVTAL!