ALDRIG FAGRA LÖFTEN, BARA VACKRA TAK

Gottskärs har lång erfarenhet av alla typer av takentreprenader. Våra rutiner och processer för utförandet är väl inarbetade, från anbud till färdigställande med öppen dialog och hög kvalitet i varje moment. Vi värderar relationen med våra kunder högt och håller vad vi lovar.

KONTAKTA OSS

Gottskärs finns i Kungsbacka i norra Halland, men utför takentreprenader och projekt runt om i hela södra Sverige. Hör gärna av dig!

Per-Henrik Frisk
VD
0735-155 199
per-henrik@gottskars.se

Jakob Selin
Projektledare
0735-174 517
jakob@gottskars.se

Ekonomi
ekonomi@gottskars.se